• Realisatie2

'Fijne Communicatie moet SMART zijn'

Bij al onze campagnes, projecten, uitwerkingen gaan wij uit van het SMART principe.
Dit betekend:

Specifiek; Is de doelstelling eenduidig en voldoende om een onderscheidend vermogen op te bouwen?
Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
Acceptabel; Zijn de gekozen concept en middelen acceptabel voor de doelgroep en opdrachtgever?
Realistisch; Is het doel haalbaar en uitvoerbaar?
Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank